Konferencja o Śmierci

.

ŚMIERĆ – INNA NIŻ MYŚLICIE?

Nauki humanistyczne o śmierci

Śmierć – inna niż myślicie? to seria spotkań, w której, wychodząc od filozofii i dotykając innych dziedzin humanistycznych, przybliżamy i otwieramy przestrzeń refleksji o śmierci. Oprócz teoretycznych rozważań, istotne jest ukazanie uczestnikom konkretnych narzędzi pomagających w oswajaniu umierania (warsztaty).
.
Organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Filozofii WSF Ignatianum.
Termin: 12-13 maja 2011
Miejsce: WSFP Ignatianum

Program Konferencji: 10:00 Słowo wstępne – dr hab. prof. Ign. Józef Bremer SJ, Dziekan Wydziału Filozoficznego

Część I – Sesja profesorska
12 maj 2011 (czwartek), WSF-P „Ignatianum”, s. 111
Prowadzenie: O. Jacek Poznański SJ
 

- 10:15 dr Tadeusz Rostworowski SJ (Ignatianum) – Rozumienie śmierci w różnych ujęciach filozoficznych
- 11:00 dr Teresa Weber (Ignatianum) – Doświadczenie umierania z perspektywy lekarza

- 11:45 Przerwa

- 12:00 dr Bożena Gierek (UJ) – Oblicza śmierci w wybranych kręgach kulturowych

- 12:45 dr hab. prof. Ign. Tadeusz Biesaga SDB (UPJPII, Ignatianum) – Kontrowersje wokół definicji śmierci

- 13:30 Przerwa obiadowa

- 15:00 Dyskusja panelowa (prelegenci). Prowadzenie: dr Jarosław Kucharski

- 17:00 dr hab. prof. US Ireneusz Ziemiński (Uniwersytet Szczeciński) – „Metafizyka śmierci”. Prezentacja książki oraz dyskusja na jej temat

 

Część II – Sesja studencka
13 maj 2011 (piątek), WSF-P „Ignatianum”, s. 205
Prowadzenie: Maciej Borys i Tomasz Stąpor SJ

- 9:30 mgr Marta Florek (UPJPII) – Doświadczenie straty. Próba psychologicznej analizy „Wyznań” św. Augustyna
- 10:00 mgr Anna Kasperek (Ignatianum) Problem śmierci i samobójstwa w filozofii Henryka Elzenberga
- 10:30 mgr Małgorzata Bałys (UPJPII) – Śmierć jako sytuacja graniczna w ujęciu Karla Jaspersa

- 11:00 Przerwa

- 11:15 mgr Natalia Ruman (UŚ) – Proces wychodzenia z żałoby. Twórczość epitaficzna pomocą w żałobie
- 11:45 mgr Magdalena Małecka (Ignatianum) – Podróż w nieznane. O metodach wprowadzania w misterium śmierci
- 12:15 mgr Natalia Maślanka (UJ), Anna Salamon (UJ) – Lęk przed śmiercią: refleksje zainspirowane myślą I. Yaloma

- 12:45 Przerwa obiadowa

- 13:30 Projekcja filmu „Pora umierać”, reż. Dorota Kędzierzawska, dyskusja nt. filmu

- 15:45 Przerwa

- 16:00-18:00 Warsztaty: „Świadome towarzyszenie umieraniu”-poprowadzi mgr Marzena Brzęk (TPCh Hospicjum im. Św. Łazarza)

 

Zapisy na warsztaty: w czasie trwania konferencji.

Program w pdf:

Program konferencji “Śmierć – inna niż myślicie?”